Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

 Activitatea 7 - Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea  problemelor

cu care se confrunta comunitatea si  grupurile vulnerabile

 

 

         Subactivitatea 7.1 Workshop-uri si campanii pentru promovarea participarii sociale si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata (persoane de etnie roma, varstnici si persoane cu dizabilitati).

         La data de 05.12.2017 s-a lansat licitatia pentru constractarea serviciilor de organizare a workshop-urilor si campaniilor de promovare. Achizitia este in stadiu de evaluare oferte.

Rezultate/ realizări:-

          Subactivitatea 7.2 Workshop-uri si campanii pentru promovarea protectiei si dezvoltarii copilului si adolescentului din comunitatea marginalizata (drepturi, sanatate mintala si limitare abandon scolar).

           La data de 05.12.2017 s-a lansat licitatia pentru constractarea serviciilor de organizare a workshop-urilor si campaniilor de promovare. Achizitia este in stadiu de evaluare oferte.

Rezultate/ realizări:-

         Subactivitatea 7.3 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale

         În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 Nu a fost lansata achizitia de servicii de organizare seminarii active.

Rezultate/ realizări:-

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.