Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

 Activitatea 5 - Limitarea fenomenului de locuire precara in cadrul comunitatii marginalizate prin implementarea de activitati de imbunatatire a 

conditiilorde locuit in randul membrilor  grupului țintă

 

 

 

          Subactivitatea 5.1:Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit in baza unei metodologii.

 

          în perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 au fost efectuate vizite la membrii grupului tinta in vederea identificarii nevoilor de reabilitare/modernizare.

 

Rezultate/ realizări:

  • 16 rapoarte de evaluare pentru identificarea nevoilor de modernizare/reabilitare pentru 29 persoane din grup tinta.

 

            Subactivitatea 5.2:Lucrari de reabilitare locuinte, inclusiv conectare la retele utilitati, si utilizare energie verde.

          în perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 au fost efectuate vizite la membrii grupului tinta in vederea identificarii nevoilor de reabilitare/modernizare.

Rezultate/ realizări:

  • 16 rapoarte de evaluare pentru identificarea nevoilor de modernizare/reabilitare pentru 29 persoane din grup tinta.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.