Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Activitatea 4 - Servicii sociale, medicale si medico-sociale integrate,

adaptate nevoilor  membrilor grupului țintă

 

 

Subactivitatea 4.1: Dezvoltarea serviciilor sociale, medicale si medico-sociale destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi

În perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 A fost selectat grup tinta urmand ca acestia sa beneficieze in cel mai scurt timp de servicii sociale/medicale/socio-medicale. Totodată au fost analizate dosarele de grup tinta selectate in vederea identificarii măsurilor necesare a fi aplicate.

Rezultate/ realizări:

  • Dosare de grup țintă,
  • Anchete sociale

În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 S-au efectuat vizite la domiciliu pentru:

  • mediatorul sanitar - identificarea problemelor de natura socio-medicala;
  • asistentul social - identificarea problemelor de natura sociala (conditii de trai);
  • asistentul medical comunitar - identificarea problemelor de natura medicala.

Rezultate/ realizări:

  • 88 Rapoarte de vizita aferente serviciilor socio-medicala;
  • 88 Rapoarte de vizita aferente serviciilor sociale;
  • 9 Rapoarte de vizita aferente serviciilor medicale.

          Subactivitatea 4.2: Stabilirea de parteneriate intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii medicale / sociale / medico - sociale si partenerii comunitari

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.