Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Activitatea 3 - Dezvoltarea culturii antreprenoriale la nivelul comunității marginalizate prin 

Înființarea de noi afaceri (cu profil non-agricol)

 

 

Subactivitatea 3.2 Consiliere și asistență antreprenorială pentru înființarea de noi afaceri (cu profil non-agricol)

 

         În perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 s-au elaborat tipizatele pentru instrumentele de lucru din cadrul sesiunilor de consultanță antreprenorială.

Rezultate/ realizări

  • Raport lunar stadiu furnizare de servicii 3.2;
  • Planul individual de consiliere și asistență antreprenorială;
  • Fișa de consiliere antreprnorială;
  • Fișă de furnizare a serviciilor de consiliere antreprenorială;
  • Tabel de prezentă cu participanții  la serviciile de antreprenoriat.

 

          În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 s-au organizat sesiuni colective de identificare a interesului pentru infiintarea de noi afaceri de catre membrii grupului tinta. La aceste sesiuni au participat 128 de membrii ai grupului tinta. Instrumentele utilizate in cadrul sesiunilor au fost fișe de consiliere antreprenorială si tabele de prezenta cu participantii. In urma realizari sesiunilor cu beneficiari, au fost completate fișele de furnizare a serviciilor de consultanța pentru fiecare beneficiar cu tematica abordată în cadrul sesiunilor colective. Documentele de raportare a furnizari serviciilor catre membrii grupului tinta au fost supervizate de catre coordonatorul partenerului 2.

          Alta actiune realizata a vizat elaborarea unui test de identificare a calitatilor antreprenoriale, in randul membrilor grupului tinta, de catre expertul antreprenoriat. Aceasta se va aplica la membrii grupului tinta care si-au manifestat intereseul pentru infiintarea unei afaceri cu profil nonagricol. Acesta se va completa în cadrul unor sesiuni individuale/colective programatecu membrii grupului țintă (Test-Calităţile antreprenorului realizat).

          In vederea sustineri sesiunilor de consiliere și asistență antreprenoriala s-au elaborat materiale suport dupa cum urmeaza: performanţe şi calităţi  standard necesare antreprenorului de succes, procedura de înfiinţare PFA şi procedura de înfiinţare SRL si model de plan de afaceri. Aceste materiale se utilizeaza in cadrul sesiunilor de consiliere antreprenoriala (Material  informativ - Performanţe şi calităţi  standard necesare antreprenorului de success realizat, Procedura de înfiinţare PFA şi procedura de înfiinţare SRL realizate, Model de plan de afaceri redactat, 1 set de documente de raportare privind stadiul de furnizare a serviciilor din proiect completate).

          Monitorizarea serviciilor de de consiliere și asistență antreprenorială pentru înființarea de noi afaceri (cu profil non-agricol) realizate de către experții partenerului 2 s-a realizat de catre responsabilul partenerului 2, in acest sens s-a completat documentul de monitorizare al stadiului de furnizare al serviciilor ținând cont de intervențiile planificate prin cererea de finanțare.

Rezultate/ realizări:

  • 128 Fișe de consiliere antreprenorială completate;
  • 128 Fișe de furnizare a serviciilor de consiliere antreprenorială realizate;
  • Tabele de prezentă cu participanții  la serviciile de consiliere antreprenoriala;
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.