Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Activitatea 1 - Servicii educaționale integrate adaptate nevoilor

membrilor grupului țintă

 

 

Subactivitatea 1.1:Prevenirea și reducerea parasirii timpurii a școlii prin sesiuni de consiliere elevi și părinți.

            în perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 a fost selectat grup ținta în vederea participării la activități de tip after school. Totodată consilierul școlar s-a informat cu privire la problemele familiior comunității marginalizate rome, în vederea identificării problemelor de  natura familială ce ar putea afecta dezvoltarea normală a elevilor. Au avut loc discuții cu invățătorii/diriginții  pentru identificarea problemelor elevilor care se confruntă cu dificultăți de învatare sau cu frecvență redusă la orele de curs.

Rezultate/ realizări:

 • Procese verbale analiză probleme,
 • 60 dosare Grup țintă copii-after scool (fără parinți)

             În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 au participat 46 de elevi la consiliere individuală sau de grup. Au fost realizate 7 sedințe de consiliere de grup și 10 sedințe de consiliere individuală. S-au înregistrat 23 de parinți în grupul țintă (din care 11 de etnie romă).

Rezultate/ realizări:

 • Fișe de lucru și chestionare
 • Fișe de consiliere individuale
 • Minute de consiliere grup
 • Tabele de prezență
 • 23 Dosare grup țintă – părinți

             Subactivitatea 1.2: Creșterea calității actului educațional și îmbunătățirea rezultatelor școlare prin programe de tip after school

           In perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 a fost selectat grup țintă în vederea participării la activități de tip after school. Personalul didactic ce va fi implicat în derularea activităților educaționale a elaborat planificarea activității de învățare și materiale didactice potrivite nivelului de întelegere a elevul.

Rezultate/ realizări:

 • 60 dosare grup ținta
 • Anexa 17-Registru grup țintă copii

În perioada  21.11.2017 – 05.02.2018 au fost selectați 52 elevi (din care 28 elevi de etnie romă) pentru participarea la activitățile de tip after school.

Rezultate/ realizări:

 • 52 dosare grup tinta

            Subactivitatea 1.3: Reintegrarea în sistemul de învățământ prin programe de tip „a doua sansă”

              În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 au fost selectați 20 elevi (din care 15 de etnie romă) pentru participarea la activitătile de tip a doua sansă. Avand în vedere faptul că pe 12.02.2018 începe semestru II al anului școlar 2017/2018, s-a luat decizia ca programul a doua șansă să înceapă pe 12.02.2018.

Rezultate/ realizări:

 • 20 dosare grup tinta
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.