Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului: Diminuarea gradului de saracie si a nivelului excluziunii sociale in randul membrilor grupurilor vulnerabile care includ cetateni romi prin masuri integrate din domeniile invatamant, FPC, ocupare pe piata muncii, antreprenoriat, asistenta sociala si locuire Prin atingerea obiectivului general al proiectului efectul prozitiv generat la nivelul comunitatii marginalizate va consta in diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului major al POCU 2014-2020, si anume acela de a dezvolta resursele umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, de a stimula cresterea gradului de ocupare pe piata muncii (sustinand totodata angrenarea tinerilor in activitati remunerate in urma carora sa obtina o calificare), de a reduce saracia si excluziunea sociala prin inlesnirea accesului de servicii sociale si medicale. Astfel, proiectul vizeaza reducerea gradului excesiv al saraciei din comunitatea marginalizata care include cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si FPC, asistenta sociala si medicala, imbunatatirea conditiilor de locuire, precum si alte masuri menite sa sprijine aceste categorii sociale. Totodata, proiectul contribuie prin activitatile sale la realizarea obiectivului specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome (romii reprezentand minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) prin masuri integrate care vor avea ca efect ridicarea nivelului de trai in comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul, generand rezultate pozitive pe termen lung. De asemenea, obiectivul general al proiectului urmareste implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv Specific 1 – Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii in randul a 132 elevi din comunitatea marginalizata prin programe de tip „afterschool” si a „doua sansa” si prin sesiuni de consiliere la care vor participa si parintii acestora (1 parinte pentru 1 elev)
2. Obiectiv Specific 2 – 50 tineri din comunitatea marginalizata ce vor obtine o calificare prin participarea la programe de ucenicie la locul de munca
3. Obiectiv Specific 3 – Spijinirea unui numar de 469 membri ai grupului tinta pentru integrare si/sau mentinere pe piata muncii prin participarea la sedinte de informare, consiliere, orientarea si medierea profesionala
4. Obiectiv Specific 4 – Spijinirea unui numar de 400 membri ai grupului tinta pentru integrare si/sau mentinere pe piata muncii prin participarea la programe de formare profesionala continua - calificare
5. Obiectiv Specific 5 – 195 locuri de munca create si subventionarea angajatorilor
6. Obiectiv Specific 6 – Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului in cadrul comunitatii marginalizate prin asistarea unui numar de 19 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii de noi afaceri
7. Obiectiv Specific 7 - Sprijinirea a 3 servicii din sfera socio-medicala in comunitatea marginalizata
8. Obiectiv Specific 8 – Limitarea fenomenului de locuire precara la nivelul comunitatii prin reabilitarea a 25 locuinte si prin montarea a 40 panouri fotovoltaice in vederea cresterii utilizarii energiei verzi
9. Obiectiv Specific 9 – Asistarea unui numar de 469 membri ai comunitatii marginalizate in vederea obtinerii si/sau completarii documentelor personale
10. Obiectiv Specific 10 – 18 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare si 6 seminarii organizate in vederea implicarii membrilor comunitatii in problemele sociale locale

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.