Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Activitatile proiectului

Activitatea 1. Servicii educationale integrate adaptate nevoilor membrilor grupului tinta


A1.1 Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii prin sesiuni de consiliere elevi si parinti (1 parinte pentru 1 elev)

DESCRIERE
Consilierea a 132 parinti si 132 elevi din comunitatea marginalizata atrage dupa sine cresterea gradului
de constientizare a acestora cu privire la beneficiile educatiei inca de la varste fragede si sprijinirea
continuarii procesului de educatie in randul copiilor din comunitatile marginalizate;
Inlesnirea participarii la programele de educatie a 132 copii prin acordarea de pachetepapetarie,
pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor de educatie si subventii in valoare de 1800 lei
/ an.
ACTIVITATI
Au avut loc discutii cu invatatorii/dirigintii pentru identificarea problemelor elevilor care se confrunta cu
dificultati de invatare sau cu frecventa redusa la orele de curs. Au participat 46 de elvi la consiliere
individuala sau de grup. Au fost realizate 7 sedinte de consiliere de grup si 10 sedinte de consiliere
individuala.

 

06.02.2018 – 20.03.2018

In luna februarie au fost realizate 11 sedinte de consiliere de grup (elevi), dupa cum urmeaza: 01.02.2018 (10 elevi), 12.02.2018 (10 elevi), 13.02.2018 (15 elevi), 14.02.2018 (12 elevi), 15.02.2018 (11 elevi), 16.02.2018 (11 elevi), 19.02.2018 (10 elevi), 20.02.2018 (8 elevi), 21.02.2018 (9 elevi), 22.02.2018 (13 elevi), 23.02.2018 (12 elevi).

In luna februarie au fost realizate 6 sedinte de consiliere de grup (parinti), dupa cum urmeaza: 02.02.2018 (15 parinti), 05.02.2018 (15 parinti), 06.02.2018 (15 parinti), 07.02.2018 (15 parinti), 08.02.2018 (15 parinti), 09.02.2018 (15 parinti).

In luna februarie au fost realizate 11 sedinte de consiliere elev-parinte.

In luna februarie au fost efectuate 13 consilieri individuale cu 13 elevi.

Au fost aplicate chestionare si fise pentru elevi si parinti.

 

In luna martie au fost realizate 13 sedinte de consiliere de grup (elevi), dupa cum urmeaza: 05.03.2018 (11 elevi), 05.03.2018 (9 elevi), 06.03.2018 (12 elevi), 06.03.2018 (7 elevi), 07.03.2018 (8 elevi), 07.03.2018 (8 elevi), 08.03.2018 (7 elevi), 08.03.2018 (7 elevi), 09.03.2018 (8 elevi), 09.03.2018 (11 elevi), 15.03.2018 (7 elevi), 16.03.2018 (8 elevi), 16.03.2018 (12 elevi).

In luna martie au fost realizate 6 sedinte de consiliere de grup (parinti), dupa cum urmeaza: 12.03.2018 (14 parinti), 13.03.2018 (15 parinti), 14.03.2018 (15 parinti), 15.03.2018 (14 parinti), 20.03.2018 (17 parinti), 19.03.2018 (15 parinti).

In luna martie au fost realizate 4 sedinte de consiliere elev-parinte.

Au fost aplicate chestionare si fise pentru elevi si parinti.

 

Au fost intocmite 34 de dosare grup tinta pentru parinti.Activitatea 2. Servicii integrate de ocupare adaptate nevoilor membrilor grupului tinta si cerintelor pietei muncii


A2.1. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din randul tinerilor prin programe de ucenicie

DESCRIERE
Cresterea gradului de acces pe piata muncii pentru tinerii implicate in programele de ucenicie la locul de
munca prin invatarea de catre acestia a unei meserii si obtinerea unei calificari care le va permite
ocuparea unui loc de munca; cresterea gradului de ocupare si combaterea somajului in randul tinerilor,
asigurarea de forta de munca calificata; facilitarea integrarii sociale a tinerilor ucenici si a obtinerii de
catre acestia de venituri care sa le creasca nivelul de trai; asigurarea unui nivel minim de experienta
profesionala prin care cresc sansele obtinerii unui loc de munca.
ACTIVITATI
Identificarea tinerilor ucenici de la nivelul comunitatii, in vederea implicarii in programele de ucenicie la
locul de munca, prin invatarea de catre acestia a unei meserii si obtinerea unei calificari care le va
permite ocuparea unui loc de munca.

 

06.02.2018 – 04.05.2018

Identificarea tinerilor ucenici de la nivelul comunitatii, in vederea implicarii in programele de ucenicie la locul de munca, prin invatarea de catre acestia a unei meserii si obtinerea unei calificari care le va permite ocuparea unui loc de munca (Tabel nominal cu tineri ucenici).

In perioada de raportare tineri ucenici care au fost identificati, au participat la sesiuni colective de informare privind ucenicia la locul de muncă si identificarea interesului pentru programe de ucenicie din anumite domenii de activitate. Din totalul tinerilor identificati au participat la sesiuni 16 tineri. La finalul sesiunilor acestia au semnat tabelele de prezenta.Activitatea 3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale la nivelul comunitatii marginalizate prin infiintarea de noi afaceri (cu profil non-agricol)


A.3.1. Formare antreprenoriala prin cursuri de initiere in competente antreprenoriale

DESCRIERE
Dobandirea de catre 19 persoane a cunostintelor necesare functionarii unei afaceri prin participarea la
cursul de initiere in competente antreprenoriale; sprijinirea a 19 membri ai grupului tinta in vederea
infiintarii unei afaceri; crearea de noi companii va aduce plus valoare comunitatii marginalizate;
dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local, crearea a cel putin unui loc de munca in cadrul unei
firme nou infiintate; cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate
dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 19 firme infiintate.
ACTIVITATI
Pe data de 01.02.2018 s-a semnat contractul pentru cursul de initiere competente antreprenoriale.Activitatea 4. Servicii sociale, medicale si medico-sociale integrate, adaptate nevoilor membrilor grupului tinta

A.4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale, medicale si medico-sociale destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi

DESCRIERE
De cele 3 servicii sprijinite in cadrul comunitatii marginalizate vor beneficia toti membrii grupului tinta,
toti membrii GT vor fi informati cu privire la metode de preventie a aparitiei bolilor, planificarea
familiala, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea,
necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea
abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si
mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; in vederea sprijinirii serviciilor medicale,
medico-sociale si sociale la nivelul comunitatii marginalizate
ACTIVITATI
S-au efectuat vizite la domiciliu pentru:
- mediatorul sanitar - identificarea problemelor de natura socio-medicala;
- asistentul social - identificarea problemelor de natura sociala (conditii de trai);
- asistentul medical comunitar - identificarea problemelor de natura medicala.

 

06.02.2018 – 04.05.2018

S-au efectuat vizite la domiciliu pentru:

  • Explicarea importantei igienei personale si a locuintei, informarea controale gravide si lehuze, informarea grupului tinta in vederea rezolvarii problemelor de natura socio-medicala;
  • Identificarea familiilor cu dificultati personale din cadrul comunitatii;
  • stimularea de actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarea necesitatii de alaptare si a practicilor corecte de nutritie, culegerea datelor despre starea de sanatate a familiilor.

 


Activitatea 5. Limitarea fenomenului de locuire precara in cadrul comunitatii marginalizate prin implementarea de activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit in randul membrilor GT


A5.1 Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit in baza unei metodologii

DESCRIERE
Limitarea fenomenului de locuire precara prin imbunatatirea conditiilor de locuit pentru mai multe
familii din grupul tinta si implicit imbunatatirea calitatii vietii acestora prin reabilitarea a 25 de locuinte si
prin montarea a 40 panouri fotovoltaice;
cresterea gradului de conectare la retele utilitati; reducerea costurilor cu energie consumata prin
montarea de panouri fotovoltaice care produc energie la standarde inalte si contribuie la dezvoltarea
tehnologiilor energetice si eficientizarea utilizarii resurselor.
ACTIVITATI
Au fost efectuate vizite la membrii grupului tinta in vederea identificarii nevoilor de
reabilitare/modernizare (16 rapoarte de evaluare pentru identificarea nevoilor de
modernizare/reabilitare pentru 29 persoane din grup tinta).

 

06.02.2018 – 04.05.2018

In perioada de raportare au fost efectuate vizite la membrii grupului tinta pentru identificarea nevoilor de rabilitare/modernizare.

In luna februarie 2018 au fost efectuate 61 vizite. In luna martie 2018 au fost efectuate 67 vizite. In luna aprilie au fost efectuate 43 vizite.Activitatea 6. Acordarea de sprijin membrilor GT prin furnizarea de asistenta juridica pentru reglementare acte


A6.1. Acordarea de sprijin membrilor GT in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila

DESCRIERE
469 membri ai grupului tinta vor beneficia de informare /consultanta / asistenta juridica in ceea ce
priveste pasii legali necesari a fi realizati pentru obtinerea / reglementarea actelor personale
(documente de identitate / proprietate / stare civila)
ACTIVITATI
Au fost efetuate vizite la 10 persoane inscrise in cadrul proiectului pentru asistenta juridica cu privire la
reglementarea actelor personale.

 

06.02.2018 – 04.05.2018

Au fost efetuate vizite la membrii grupului tinta inscrisi in cadrul proiectului pentru asistenta juridica cu privire la reglementarea actelor personale (acte de identitate, de proprietate si stare civila).

In luna februarie au fost efectuate 20 de vizite, in luna martie au fost efectuate 20 de vizite, in luna aprilie au fost efectuate 20 de vizite.Activitatea 7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea si grupurile vulnerabile


A7.1. Workshop-uri si campanii pentru promovarea participarii sociale si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata (persoane de etnie roma, varstnici si persoane cu dizabilitati)

DESCRIERE
In cadrul proiectului vor fi organizate workshop-uri pentru promovarea participarii sociale si pe piata
muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata, dupa cum urmeaza:
- 3 workshop-uri pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor de etnie roma apartinand
comunitatilor marginalizate”, cate unul in fiecare an de implementare.
- 3 workshop-uri pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor varstnice. Imbatranirea
activa, o prioritate in orice comunitate!”, cate unul in fiecare an de implementare.
- 3 workshop-uri pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, cate unul
in fiecare an de implementare.
Fiecare workshop in parte va avea o durata de 3 zile, cu participarea unui numar de 100persoane
(membri GT) per 1 WS. Workshop-urile vor fi organizate in afara comunitatiidefavorizate, prin asigurarea
de pachete complete continand transport, cazarea si hranaparticipanti.
ACTIVITATI
In perioada 22 – 25.02.2018 a avut loc primul workshop la Calimanesti.

 

06.02.2018 – 04.05.2018

In perioada 23.02.2018 – 26.02.2018, la Hotel Traian - Calimanesti, Caciulata, jud. Valcea, a avut loc workshop-ul cu tematica Participare sociala pe piata muncii a persoanelor de etnie roma apartinand comunitatilor marginalizate. La Workshop au participat 100 de persoane (membri grup tinta) din Comuna Caraula.

In perioada 30.03.2018 – 02.04.2018, Hotel Oltenia, Baile Govora, jud. Valcea, a avut loc workshop-ul cu tematica Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati. La Workshop au participat 100 de persoane (membri grup tinta) din Comuna Caraula.Activitatea 8. Management proiect si achizitii publice

A8.1. Gestionare si monitorizare proiectActivitatea 9. Informare si publicitate


A9.1. Conferinta de lansare/finalizare a proiectului


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.